“Artık işgücü piyasasında, ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ şeklindeki mazeret kalkmış olacak”

“Artık işgücü piyasasında, ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ şeklindeki mazeret kalkmış olacak”
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde atılan atılımlar ile ilgili olarak, "İnşallah bu süreç, istihdamda da mesleki eğitim mezunlarının...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde atılan atılımlar ile ilgili olarak, "İnşallah bu süreç, istihdamda da mesleki eğitim mezunlarının çok rahat bir şekilde işgücü piyasasında eşleşmesi ile önemli başarılara imza atmasını beraberinde getirecek. Nihayetinde de artık işgücü piyasasında geçmişten beri gelen, "aradığım elemanı bulamıyorum" retoriği inşallah tarih olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, mesleki eğitimin iş gücü piyasasına insan kaynağı yetiştirdiğin vurgulayarak, bu kapsamda sektör temsilcileri ile ortak hareket ettiklerinin altını çizdi. Bakan Özer, "Bizim yapmış olduğumuz en önemli dönüşüm, sektörün temsilcilerinin mezunları beklememesi ve mesleki eğitimdeki tüm süreçlere aktif olarak dahil olmaları. Mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, sektör temsilcileri ile bu bağlamda güçlü işbirlikleri kurduk. Artık mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı sektör temsilcileri ile birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin beceri eğitimlerini ve stajlarını birlikte planlıyoruz. Meslek öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini sektör temsilcileri ile birlikte planlıyoruz. Sektör temsilcileri başarılı öğrencilere burs veriyor ve en önemlisi de istihdamda öncelik sağlanıyor. Dolayısıyla sektörün tüm birikiminin, tüm deneyiminin, tüm müktesebatının mesleki eğitimde aktif olarak kullanıldığı yeni bir döneme girdik. Bu durum, öğrencilerimizin mesleki eğitime talebini yükseltirken, aynı zamanda sektörün de mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasında her türlü deneyimini okullarımıza aktarmasını beraberinde getirdi. İnşallah bu süreç, istihdamda da mesleki eğitim mezunlarının çok rahat bir şekilde işgücü piyasasında eşleşmesi ile önemli başarılara imza atmasını beraberinde getirecek. Nihayetinde de artık işgücü piyasasında geçmişten beri gelen, "aradığım elemanı bulamıyorum" retoriği inşallah tarih olacak" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE 5 YAŞ GRUBUNDAKİ OKULÖNCESİ ERİŞİMİ YÜZDE 100'E ÇIKARMA KONUSUNDA KAPASİTE ÜRETİMİ İLE UĞRAŞIYORUZ"

Son 20 yılda eğitime çok ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için kendilerine üç alan seçtiklerini kaydetti. Bu üç alandan ilkinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu söyleyen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada; geçmişten de kaynaklanan, okullar arası başarı farkı bizim eğitim sistemimizin kök problemi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar son yıllarda burada çok ciddi iyileştirmeler sağlansa da devam ediyor. Onun için artık biz bir taraftan eğitimdeki kaliteyi artırmaya çalışırken, diğer taraftan okullar arasındaki başarı farkını, dolayısıyla da eğitimde fırsat eşitliğini çok daha iyi bir yere taşımayı öncelikli odak noktamız yaptık. Bunun için de kendimize üç alan seçtik. Birincisi okul öncesi eğitimde erişimi artırmak. İkincisi okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak. Üçüncüsü de öğretmenin mesleki gelişimine çok boyutlu ve kapsamlı şekilde destek vermek. Neden bunları seçtik? Çünkü okul öncesi eğitime erişim, doğrudan ilkokulda hazır bulunmuşluk arasındaki farka karşılık geliyor. Yani okul öncesi eğitime erişenle sosyoekonomik seviyesine göre, erişemeyenler arasında ilkokul birinci sınıfa başladığı zaman farklılıklar oluyor ve bu farklılıklar devam ediyor. Okullar arası başarı farklıklarının ortaya çıkmasında da olayı belli bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla biz özellikle 5 yaş grubundaki okulöncesi erişimi yüzde 100'e çıkarma ile ilgili kapasite üretimi ile uğraşıyoruz. Bu müthiş bir açılım olacak ve mümkün olduğu kadar bu anaokullarını ve anasınıflarını Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde erişimi kolaylaştıracak şekilde yatayda dağıtacağız. Ana hedeflerimizden bir tanesi bu olacak."

"OKULLAR ARASI BAŞARI FARKINI ETKİLEYECEK FİZİKİ İMKANLARDAKİ YETERSİZLİKLERİ DE ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ağırlık verilecek üç alandan ikincisinin de okullar arasındaki imkan farklarını azaltmak olduğunun altını çizen Bakan Özer, "Her okulun, ilkokul, ortaokul ve liselerin farkı türlerinde mümkün olduğu kadar; atölye, altyapı, kütüphane, spor alanı olarak aynı imkanlara sahip kılınması için çalışıyoruz. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği ve okullar arası başarı farkını etkileyecek fiziki imkanlardaki yetersizlikleri de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi. 26 Ekim'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatmış olduğumuz proje kapsamında, planlandığı gibi 1 Ocak 2022 yılı itibariyle kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmayacak. Daha sonra spor alanlarına gireceğiz. Sonrasında fiziki alanlar, laboratuvarlar, sanat alanları, beceri atölyeleri, eğitim destek alanları gibi bir çok eğitim türünde farklılıkları gidermek için okulun imkanlarına göre önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

"BİR EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRETMENİ KADAR GÜÇLÜDÜR"

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında atılacak adımlardan üçüncüsünün ise öğretmenleri mesleki eğitiminin çok boyutlu ve kapsamlı şekilde geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimizi mümkün olduğu kadar, onların talepleri doğrultusunda; sadece mesleki gelişim olarak değil, kişisel gelişim olarak, liderlik eğitimi olarak ve 21'inci yüzyılın değişen ve gelişen yetkinlikleri ile desteklemek Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim en önemli önceliğimiz. Bunu yaptıkça öğretmenler arası yeterlilik farklılığını da minimize edeceğiz ve bu da uzun vadede, okullar arasındaki başarı farklarını minimize etmeye katkı sağlayacak. Mesleki eğitim bunun haricinde. Eğitim sisteminin hem ortaöğretimin tam oturması hem de işgücü piyasasının aramış olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmesi açısından kendi fonksiyonlarını verimli bir şekilde kullanması öncelikler alanlarımızdan bir tanesini oluşturuyor" diye konuştu.

"2022 YILI SONUNA KADAR 3 BİN TANE ANAOKULU, 40 BİN TANE DE ANASINIFI YAPACAĞIZ"

Yeni eğitim vizyonunda eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okulöncesi eğitime de oldukça ağırlık verdiklerinin altını çizen Bakan Özer, "2022 Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Burada da deklare ettiğimiz gibi 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız. Bunlar bağımsız fiziki mekan olan okular. Diğer taraftan da 40 bin tane yeni anasınıfı yapacağız. Daha önce 2022 yılının Şubat ayı yani ikinci dönemin başlangıcına 5 bin yeni anasınıfını yetiştireceğimizi söylemiştik, daha 2021 yılı bitmeden 4 bin 443 tane anasınıfını devreye aldık. Yani yaklaşık 83 bin tane yeni öğrencimiz anasınıfına girmiş oldu. 2022 yılının sonuna kadar 3 bin tane anaokulu ve 40 bin tane anasınıfını sisteme katarsak, az önce bahsetmiş olduğum 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yükseltme ile ilgili hedeflerimize zaten ulaşmış olacağız" açıklamasında bulundu.

"ARTIK İŞGÜCÜ PİYASASINDA, "ARADIĞIM ELEMANI BULAMIYORUM" ŞEKLİNDEKİ MAZERET DE ORTADAN KALKMIŞ OLACAK"

İşletmelerde beceri eğitimleri ve stajların 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile tanımlandığını hatırlatan Bakan Özer, bu alanda atılan yeni bir adımı da şu şekilde anlattı:

"Burada özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri'ni ilgilendiren 2 önemli kritik değişiklik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Daha önceden 4 yıllık eğitim boyunca mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz her ay aldıkları asgari ücretin 3'e 1'ini işveren veriyordu devlet de çalışan sayısına göre bir kısmını işverene geri veriyordu. Bu düzenleme ile artık işverenin maddi yükümlülüğü olmayacak, devlet o asgari ücretin 3'te 1'inin tamamını kendisi karşılayacak. Dolayısıyla işverenler açısından Mesleki Eğitim Merkezleri çok daha cazip bir hale gelecek. İşverenler, işletmelerini öğrencilerimize çok daha rahat bir şekilde açacaklar. Daha fazla öğrenci Mesleki Eğitim Merkezlerinden yararlanmış olacak. Aynı zamanda ikinci bir düzenleme de; Mesleki Eğitim Merkezlerine devam eden ve 3'üncü yılın sonunda başarılı olan öğrencilerimiz kalfa oluyorlar ve asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyorlardı, bu da asgari ücretin yarısına yükseltildi. Dolayısıyla kalfaların ücreti de iyileştirilmiş oldu. Hem öğrenciler açısından Mesleki Eğitim Merkezleri cazip hale getirildi hem de işverenler açısından cazip hale geldi. Asgari ücretteki yeni yapılan yüzde 50'lik iyileştirmeyi de göz önüne aldığınız zaman artık Mesleki Eğitim Merkezi'ne devam eden öğrenciler 3 yıl boyunca şuandaki fiyatlarla 1400 lira civarında bir ücret alacaklar, kalfa olunca da 2000 liranın üzerinde bir ücret almış olacaklar. Zaten Mesleki Eğitim Merkezlerindeki mezunların istihdam oranları yüzde 88'ler civarında. Yani istihdam ile ilgili hiçbir sorun olmayan ve işgücü piyasasını tam karşılayan Almanya'daki dual mesleki eğitimin tam karşılığı bu sistem. Şimdi bir taraftan da bu yeni düzenlemeler ile kapasiteyi artırınca artık işgücü piyasasında, "aradığım elemanı bulamıyorum" şeklindeki mazeret de ortadan kalkmış olacak."

(Utku Şimşek /İHA)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.